Tarkastuksessa tehdään talon ulkopuolinen näköhavaintoihin perustuva kartoittaminen, esimerkiksi miten sadevedet on johdettu pois. Mikäli kohteessa on tarkistuskaivo, voidaan tarkastuksen yhteydessä suorittaa salaojien kuvaus kaapelikameralla. Kellaritiloissa kartoitetaan mahdolliset kosteusongelmat.

Lisäksi tarkastuksen yhteydessä tutustutaan talon rakennuslupakuviin ja tietenkin käydään keskustelu talonomistajan kanssa. Salaojatarkastus perustuu faktoihin ja sen toteuttaa aina osaava ammattilainen.

Kiiteistön omistajalle jää tarkastuksesta käteen tärkeää tietoa kiinteistön kunnosta ja asiallinen tarjous mahdollisesta remontista luotettavalta ammattilaiselta.